blnak

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Hírek

2020. Február 03.

Töttösi Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Töttösi Óvoda

 

óvodapedagógus

 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7755 Töttös, Hunyadi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás korú gyermekek testi, lelki és szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, valamint az intézmény Helyi Pedagógiai Programja alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz
• felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolata
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szükséges képesítést a munkakör betöltésének kezdő időpontjáig megszerzi
• pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Heilmann-Botlik Erika nyújt, a +36204534665 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Töttösi Óvoda címére történő megküldésével (7755 Töttös, Hunyadi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/26/2020. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Személyesen: Heilmann-Botlik Erika, Baranya megye, 7755 Töttös, Hunyadi utca 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.tottos.hu – 2020. február 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

2019. december 03.

H I R D E T M É N Y

 

Töttös Község Képviselő-testülete
elbírálta a
2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat.
A beérkezett pályázatok száma:

1 db (1 db = „A” és 0 db = „B” típusú)

Formai hibásnak minősített pályázatok száma:
0 db

Az elutasított hallgatók száma:
0 fő

A támogatottak száma:
1 fő (1 db = „A” típusú)

Az összes megítélt támogatás havonta: 6.000,-Ft,
azaz a támogatás mértéke: 6.000,-Ft/fő.

Engert János sk.
polgármester

2019. október 11.

Töttösi Óvoda

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Töttösi Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7755 Töttös, Hunyadi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás korú gyermekek testi,lelki és szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése az
Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, valamint az intézmény Helyi Pedagógiai
Programja alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,
• bűntetlen előélet
• cselekvőképesség
• magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,
Megtekintés http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=466556
1 / 2 2019.10.03. 13:48

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz
• felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolata
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szükséges képesítést a
munkakör betöltésének kezdő időpontjáig megszerzi
• pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Heilmann-Botlik Erika nyújt, a
+36204534665 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Töttösi Óvoda címére történő megküldésével
(7755 Töttös, Hunyadi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: T/3-5/2019 , valamint a munkakör
megnevezését: óvodapedagógus.
• Személyesen: Heilmann-Botlik Erika, Baranya megye, 7755 Töttös, Hunyadi
utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.tottos.hu – 2019. október 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárás bármely szakaszában a
pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

2019. október 4.

H I R D E T M É NY

 

2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Töttös Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve ezennel kiírja 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok, továbbá felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és
a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, valamint
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje: 2019. november 5.

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázatok részletes kiírásai, valamint kötelező mellékletét képező
vagyonnyilatkozat és jövedelemnyilatkozat nyomtatványokról a Bólyi Közös
Önkormányzati Hivatal Töttösi Kirendeltségén ügyfélfogadási időben kedd,
csütörtök és pénteki napokon Szabóné Nagy Alexandra Petra ad felvilágosítást.

A pályázati kiírás megtekinthető a hivatal hirdetőtábláján.

Töttös, 2019. október 4.

Töttös Község Önkormányzata
7755 Töttös, Hunyadi u. 6.
Tel.: +36 69 376-101
E-mail: onkormanyzat.tottos@gmail.com
E-mail: igazgatas.tottos@gmail.com
Töttösi Német Önkormányzat
7755 Töttös, Hunyadi u. 6.
Tel.: +36 69 376-101
E-mail: d-s-tiedisch@posteo.hu