blnak
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Nachrichten

2019. október 11.

Töttösi Óvoda

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Töttösi Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7755 Töttös, Hunyadi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás korú gyermekek testi,lelki és szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése az
Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, valamint az intézmény Helyi Pedagógiai
Programja alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,
• bűntetlen előélet
• cselekvőképesség
• magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,
Megtekintés http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=466556
1 / 2 2019.10.03. 13:48

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz
• felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolata
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szükséges képesítést a
munkakör betöltésének kezdő időpontjáig megszerzi
• pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Heilmann-Botlik Erika nyújt, a
+36204534665 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Töttösi Óvoda címére történő megküldésével
(7755 Töttös, Hunyadi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: T/3-5/2019 , valamint a munkakör
megnevezését: óvodapedagógus.
• Személyesen: Heilmann-Botlik Erika, Baranya megye, 7755 Töttös, Hunyadi
utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.tottos.hu – 2019. október 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárás bármely szakaszában a
pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

2019. október 4.

H I R D E T M É NY

 

2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

 

Töttös Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve ezennel kiírja 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok, továbbá felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és
a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, valamint
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje: 2019. november 5.

 

A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri
pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázatok részletes kiírásai, valamint kötelező mellékletét képező
vagyonnyilatkozat és jövedelemnyilatkozat nyomtatványokról a Bólyi Közös
Önkormányzati Hivatal Töttösi Kirendeltségén ügyfélfogadási időben kedd,
csütörtök és pénteki napokon Szabóné Nagy Alexandra Petra ad felvilágosítást.

A pályázati kiírás megtekinthető a hivatal hirdetőtábláján.

Töttös, 2019. október 4.

Folgen Sie uns auf Facebook!

Gemeindeverwaltung Tiedisch
Hunyadi Str. 6., 7755 Tiedisch
Tel.: +36 69 376-101
Fax: +36 69 376-142
E-Mail: igazgatas.tottos@gmail.com
Deutsche Selbstverwaltung Tiedisch
Hunyadi Str. 6., 7755 Tiedisch
Tel.: +36 69 376-101
Fax: +36 69 376-142
E-Mail: d-s-tiedisch@posteo.hu